Jak znovu provést „vrácení zpět“ ve Windows

Kroky, které je třeba sledovat

Krok 1

Na panelu nástrojů najděte ikony zpět a znovu. Ikona „vrátit zpět“ vypadá jako šipka ohnutá nahoru a doleva se špičkou dolů. Ikona „redo“ také vypadá jako ohnutá šipka, ale s křivkou na spodní straně a špičkou směřující nahoru.

Krok 2

Stisknutím ikony „Zpět“ zrušíte poslední akci, kterou jste v dokumentu provedli. Můžete to také provést přidržením klávesy „Ctrl“ (Control) a stisknutím klávesy „Y“.

Krok 3

Podle potřeby změňte dokument. Pokud zjistíte, že změna, ke které došlo u tlačítka „Vrátit zpět“, musí být obrácena, můžete opakovat to, co jste vrátili zpět.

Krok 4

Na panelu nástrojů vyberte ikonu „Znovu“, která se obvykle nachází vedle ikony „Zpět“. Můžete to udělat také podržením klávesy „Ctrl“ a stisknutím „Z“

Krok 5

Procvičte se kliknutím pravým tlačítkem myši na „znovu“ a zobrazte dostupné možnosti. Pro aktivaci funkce „opakování“ je nutné použít funkci „zpět“. Kliknutím na rozevírací pole zjistíte, jaké změny budou použity, když vyberete možnost „opakovat“.

Zajímavé Články