Jak zobrazit SPF v Counter-Strike

Counter-Strike je kooperativní počítačová hra, ve které se skupina protiteroristů schází, aby porazila skupinu teroristů. Hra je založena na systému obrázků za sekundu (FPS). Znalost SPF, že hráč běží, vám může pomoci přizpůsobit herní zážitek a pomůže vám zajistit plynulejší chod hry.

Zahajte novou hru Counter-Strike. Přejděte do nabídky „Možnosti“. Vyberte kartu „Nastavení hry“ a povolte konzoli a zkontrolujte okno zprávy.

Opusťte nabídku možností a stiskněte klávesu ~ (vlnovka). Zobrazí se okno konzoly. Tam zadejte "net_graph 1" a "net_graphpos 2" (bez uvozovek). Zobrazí se SPF.

Jako alternativu k zadání výše uvedených příkazů zadejte v okně konzoly bez uvozovek "cl_showfps 1". Zobrazí se další čtení FPS.

Zajímavé Články