Jak způsobí, že můj hlavní panel zmizí

Krok 1

Přesuňte ukazatel myši tam, kde by se měl zobrazit váš hlavní panel. Pravým tlačítkem myši na hlavním panelu se zobrazí rámeček. Klikněte na "Vlastnosti".

Krok 2

V okně „Vlastnosti nabídky Start a hlavní panel“ klikněte na nabídku na hlavním panelu. Zobrazí se seznam možností, které si můžete vybrat a vybrat.

Krok 3

Ujistěte se, že není zaškrtnuta možnost Automaticky skrýt hlavní panel. Pokud je tato možnost aktivována, hlavní panel zmizí a znovu se zobrazí, pouze když se myš přesune nad dolní část stránky.

Krok 4

Zaškrtněte políčko „Ponechat hlavní panel v jiných oknech“. Tato možnost bude vždy viditelná. Klikněte na „Použít“ v pravém dolním rohu vyskakovacího okna a klikněte na „OK“. Nyní by měl být hlavní panel viditelný ve spodní části obrazovky.

Krok 5

Klepnutím na „Zamknout hlavní panel“ zabráníte přesunutí lišty na jiné místo, například na boky nebo horní část plochy. To také zabrání minimalizaci pod úroveň obrazovky.

Zajímavé Články