Jaká je rychlost systémové sběrnice?

Druhy autobusů

Sběrnice umožňují CPU (centrální procesorové jednotce) odesílat instrukce a informace interním komponentům i periferním zařízením. Dráty, které běží na základní desce, fungují jako elektronické kanály pro průchod informačních a datových signálů přes počítač a propojují různé komponenty. Interní sběrnice, na rozdíl od externí sběrnice, spojuje pouze komponenty uvnitř krabice, jako je CPU a paměť (RAM). Interní sběrnice, známá také jako systémová sběrnice, je rychlejší než externí sběrnice.

Rychlost sběrnice a kabelu

Nejdůležitějším aspektem sběrnice je rychlost, s jakou může přenášet informace. Čím větší je povolený přenos dat mezi různými interními zařízeními, tím vyšší je rychlost systémové sběrnice. Rychlost, jakou mohou být informace přenášeny, závisí přímo na počtu fyzických linek, kterými mohou být data přenášena současně. Rychlost přenosu dat je vyjádřena v bitech a u 32-vodičového plochého kabelu může být paralelně vysíláno 32 bitů. Rychlost sběrnice jako taková je založena na „šířce“ kabelu, což je míra množství bitů, které mohou být přenášeny současně.

Frekvence

Frekvence je dalším aspektem rychlosti sběrnice. Měří se v Hertzech (Hz) a označuje počet datových paketů, které jsou vysílány (nebo přijímány) sběrnicí každou sekundu. "Cyklus" nastává pokaždé, když sběrnice odesílá nebo přijímá informace. Maximální podporovaná přenosová rychlost může být vypočtena vynásobením šířky kabelu frekvencí.

Význam rychlosti autobusu

Rychlost systémové sběrnice přímo ovlivňuje výkon počítače. Systémová sběrnice může být omezujícím faktorem v situacích, kdy CPU a RAM jsou schopny zpracovávat data rychleji, než je schopno přenášet. Pomalý systémový autobus lze považovat za dopravní signál na dálnici, auta dosáhnou signálu velmi rychle, ale zůstanou zachována, jakmile tam dorazí. Je pochopitelné, že systémová sběrnice je důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, protože v počítači s vyšším procesorem a pamětí by nižší rychlost sběrnice vytvořila překážky, protože procesor bude připraven odesílat a přijímat více dat, než se vejde Nejpomalejší autobus.

Adresní autobus

Aby tým mohl provádět pokyny, jako je načítání aplikace, musí nést informace do paměti a z paměti a sledovat umístění každé sady dat. Adresa se týká umístění datových sad, a jako taková je adresová sběrnice důležitým aspektem systémové sběrnice. Počítač přenáší informace o různých adresách v paměti, aby byla data použitelná jinými interními komponentami. Informace popisující tato paměťová místa putují po adresové sběrnici, což odpovídá počtu adresových míst přístupných současně. Čím více umístění adres paměti, tím více paměti RAM lze použít.

Zajímavé Články