Jaké jsou funkce aplikace Microsoft Office Access?

Ukládání dat

Aplikace Microsoft Access může ukládat data v tabulkách. Uživatel může definovat pole v tabulkách i formát.

Informace o dotazu

Přístup může upravovat, mazat, přidávat a izolovat informace v tabulkách. Dotazy se používají k manipulaci nebo výběru informací.

Zadávání dat

Data lze zadat ručně do aplikace Access prostřednictvím formulářů. Pokud jsou data uložena v Excelu nebo textové tabulce (* .txt), lze je importovat do aplikace Access.

Zprávy

Přístup má schopnost umístit informace do databáze v tisknutelném formátu. Zprávy lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly potřebám uživatele.

Automatizované úkoly

Aplikace Access obsahuje makra, která automatizují rutinní úkoly. Například pokud musí být data pravidelně exportována, vytvořte makro, které tuto úlohu provede.

Zajímavé Články