Jaké jsou různé součásti aplikace Microsoft Excel?

Tabulky

Microsoft Excel se skládá z tabulek. V každém z nich je řada řádků a sloupců. Řádky jsou očíslovány a sloupce jsou ohraničeny písmeny. To znamená, že řádky jsou očíslovány: 1, 2, 3 atd., Zatímco sloupce jsou očíslovány písmeny: A, B, C atd.

Vzorce a analýza dat

Microsoft Excel začlenil některé vzorce, které se používají pro: inženýrství, statistiky a pro analýzu informací, jedná se pouze o některé z jeho různých funkcí. Excel má také funkci, která umožňuje analyzovat data. Analýza možných situací a následné „předpovědi“ těchto možných situací lze provést pomocí Excelu.

Grafika

Data v Excelu mohou být prezentována pomocí sloupcových grafů, sloupců nebo histogramů a paretových diagramů. Tabulky mohou být vytvořeny prostřednictvím programových asistentů, které uživatele vedou v každém kroku procesu.

Formát

Excel může poskytnout formát buněk, grafiky a tiskových dat. Buňky mohou mít formát procent, desetinných míst a dokonce i barev. Grafika umožňuje zadat příslušný název, osy x a y, měřítko použité v grafu a jeho velikost. Pokud mají být data odeslána k tisku, funkce náhledu umožňuje uživateli zobrazit informace, jak budou uspořádány v tiskovém formátu před jejich odesláním.

Vývojář

Sekce vývoje obsahuje makra a oblast pro programování jazyka Visual Basic. Makra se používají k automatizaci úkolů a jazyka pro pokročilé programování.

Zajímavé Články