Jaký je rozdíl mezi 4D a 3D?

Co je to 3D?

Vzhledem k tomu, že dvourozměrný (2D) pohled je zaměřen na objekty v plochém prostoru, jsou trojrozměrné vesmírné objekty vnímány tak, jak je vnímáme v otevřeném prostoru. Na rozdíl od 2D prostoru má 3D prostor faktory jako je objem, hloubka a stín. Jednoduše řečeno, trojrozměrný prostor je způsob, jak vidět a cítit věci z našich perspektiv.

Co je to 4D?

Čtyřdimenzionální prostorový vzhled přidá 3D objekt faktor času a pohybu. Není to čas a pohyb, který normálně vnímáme u 3D objektu, ale čas a pohyb, který je s objektem úzce spojen. Čtyři dimenzionální prostor, také známý jako hyperprostor, je obtížné definovat, protože to je něco, čemu nemůžeme vizuálně porozumět. Z tohoto důvodu existuje prostor 4D pouze jako teoretická dimenze, která je pro většinu lidí relativně neznámá.

Kostka v 1D, 2D, 3D a 4D

Pokud by byla krychle umístěna trojrozměrným prostorem, mohlo by to vypadat jako bod v první dimenzi, čtverec v dvourozměrném prostoru a krychle v trojrozměrném prostoru. Ve čtyřrozměrném prostoru se předpokládá, že krychle se pohybuje ve všech směrech (nahoru, dolů, vpravo, vlevo, vedle sebe) současně.

Duchové

Hypotéza často vyvstává, že duchové jsou neurologické pozůstatky člověka po jeho smrti. Protože tyto neurologické pozůstatky nemají orgány k životu, existují ve čtyřrozměrném prostoru v tom smyslu, že všechny duchovní smysly se pohybují různými směry. Smysly ducha jsou prý žonglovány a jsou zamíchány v různých polohách. Podle skupiny MGMT se v jejich písni „4. dimenzionální přechod“ staneme duchové, pokud svět skončí v roce 2012. V tomto smyslu znamená přechod do čtvrté dimenze změnu ve nestrukturovaném čase.

Přetrvávající zmatek

Myšlenka čtyřdimenzionálního prostoru je koncept, který vědce po léta zmařil. Učitel na MIT nemusí být schopen nabídnout definici, které běžný člověk rozumí. Je naprosto normální, že se s tímto problémem někdo zaměňuje.

Zajímavé Články