Nastavte kódy pro dálkové ovladače One for All

Krok 1

Vyhledejte kódy zařízení, které chcete naprogramovat, v příručce k dálkovému ovládání.

Krok 2

Zapněte zařízení ručně a stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro zařízení, které chcete naprogramovat.

Krok 3

Stiskněte a podržte tlačítko „Nastavení“, dokud kontrolka na dálkovém ovladači dvakrát nezačne blikat, a poté tlačítko uvolněte.

Krok 4

Na dálkovém ovladači zadejte jeden z kódů zařízení. Kontrolka dálkového ovladače by měla dvakrát zablikat, což znamená, že byl kód zadán správně.

Krok 5

Nasměrujte dálkový ovladač na zařízení a stiskněte tlačítko „Napájení“. Pokud se zařízení vypne, zadali jste příslušný kód, který se automaticky uloží do dálkového ovladače. Pokud se zařízení nevypne, opakujte kroky 2 až 4 pomocí jiného kódu.

Zajímavé Články