Použijte PI v Excelu

Krok 1

Klikněte na buňku, kam chcete, aby funkce šla. Například klikněte na buňku „A1“.

Krok 2

Do buňky napište vzorec, nahraďte π funkcí PI: = PI (). Pokud například chcete najít oblast kruhu s poloměrem 4, místo psaní π 4 ^ 2 napište: = PI () 4 ^ 2.

Krok 3

Stiskněte klávesu „Enter“. Pro Excel vypočítat výsledek jeho funkce PI a výsledek se zobrazí v buňce.

Zajímavé Články