Problémy s LCD televizory Polaroid

Zvukové problémy

Kvalita LCD televizorů Polaroid není vynikající a v některých případech vedou výrobní problémy k úplné ztrátě zvuku. Reproduktory zabudované do LCD televizorů obvykle nejsou příliš dobré, ale modely Polariod obdržely obzvláště velké množství stížností týkajících se zvukových problémů (viz část Reference 1).

Nebezpečí požáru

Více alarmující je možné riziko požáru spojené s některými modely Polaroidu. TDA-03211C má řadu problémů s přehřátím. Mnoho z těchto modelů vyrobených v letech 2007 až 2009, které distribuoval Wal-Mart, mělo kromě částí a velmi pochybnou konstrukci falešné standardní bezpečnostní loga (viz referenční část 2). Byly hlášeny případy kouře z těchto televizí a alespoň jeden případ hořícího TDA-03211C.

Ztráta obrazu

Nejčastější stížnost spotřebitelů na LCD televizory Polaroid, zejména TDA-03211C, souvisí se ztrátou obrazu. Ztráta obrazu je často spojena s dalšími problémy. Několik zpráv se týká hlasitého šumu následovaného úplnou ztrátou obrazu a zvuku. Některé modely mají problémy s pásmy a zobrazují černou obrazovku bez obrazu, ale se zvukem.

Zajímavé Články