Rozdíl mezi sítěmi WAN a LAN

Lokální síť

Místní síť nebo LAN je skupina počítačů v síti, které jsou poměrně blízko, například v domácnosti nebo malé kanceláři. Malé sítě jsou nakonfigurovány jako lokální sítě ke sdílení stejného modemu, routeru a připojení k internetu. LAN může také pojmout schopnou síťovou tiskárnu a další bezdrátová zařízení, která mohou používat všechny počítače v síti. Tyto sítě nejčastěji používají jedinečnou šířku pásma.

Rozsáhlá síť

Rozsáhlá síť, neboli WAN, je skupina lokálních sítí, které se obvykle rozprostírají po velké geografické oblasti, využívají vysokorychlostní připojení a drahé technologie. Univerzity, města a dokonce i země používají sítě WAN. Sítě v těchto velkých oblastech jsou obvykle připojeny prostřednictvím vysokorychlostních telefonních linek s optickými vlákny, mikrovlnných talířů a dokonce i satelitních spojů. WAN často používají více připojení s proměnnou šířkou pásma. Internet je veřejný přístup k síti WAN.

Podobnosti

Sítě LAN a WAN jsou podobné, protože umožňují sdílet data, komunikovat a spolupracovat s ostatními uživateli. Můžete sdílet soubory a dokumenty, hardware a pomocí správného softwaru umožnit skupinám uživatelů prohlížet soubory, plány, schůzky ostatních uživatelů a organizovat je a spolupracovat online v reálném čase. Sítě LAN a WAN spoléhají na komunikační technologii při přenosu signálů z jednoho zařízení na druhé.

Rozdíly

Sítě LAN pokrývají relativně malou geografickou vzdálenost a mají vysoké přenosové rychlosti. WAN pokrývají velké geografické vzdálenosti a v určitém čase neomezené a pracují při nižších přenosových rychlostech. LAN vyžadují od poskytovatele přístupového bodu nebo připojení jediného poskytovatele internetových služeb nebo ISP, jako je například vaše telefonní nebo kabelová společnost. WAN na druhé straně spoléhají na více komunikačních infrastruktur, které přenášejí signály na velké vzdálenosti, často přeskakují z jedné infrastruktury na druhou.

Zajímavé Články