Typy souborů PDF

Soubory pouze pro obrázky

Soubor pouze obrázku je prezentován jako bitmapový obrázek nebo snímek. Protože se jedná o snímek, nelze prohledat žádný text. Tento formát je však užitečný, pokud digitální verze musí být naprosto věrné původním, jako v případě faktur nebo právních dokumentů.

Neoznačené dokumenty

Neoznačené dokumenty byly vytvořeny bez značek PDF. Značky PDF jsou podobné značkám používaným v kódu HTML, aby bylo vyhledávání na webu přístupnější. Text v neoznačených dokumentech je často obtížně čitelný. Když k tomu dojde, objeví se dialogové okno, které dává uživateli možnost přidat značky.

Označené dokumenty

Označené dokumenty lze snadno vyhledat pomocí vyhledávání ve webovém prohlížeči. Jsou snadno čitelné, optimalizované tak, aby byly vidět na malé obrazovce a mohly být zkopírovány.

Elektronické formuláře

Elektronické formuláře PDF umožňují uživateli ukládat data zadaná ručně na klávesnici nebo zkopírovaná z existujícího souboru. Vyplněné formuláře lze chránit heslem a uložit. Formuláře lze také zveřejnit na internetu nebo zaslat e-mailem.

Zajímavé Články