Výhody používání tabulek

Zabezpečení

Pro výpočet výsledků stačí v tabulce zadat hodnoty, proměnné a vzorce pouze jednou. Pokud si uvědomíte chybu v čísle nebo pokud se v průběhu času změní určitá situace, musíte tuto konkrétní položku aktualizovat. Všechny související hodnoty se automaticky změní. To vám umožní soustředit se na zadávání nových dat nebo plánování potenciálních situací, namísto toho, abyste museli provádět těžký úkol opakovaného zadávání a editace čísel a vzorců.

Tvarování

Vzhled každé části tabulky je pod vaší absolutní kontrolou. Můžete určit styl a velikost písma použitého pro čísla a text, definovat tloušťku ohraničení a velikost buněk tabulek, přidávat obrázky a barvit vše pomocí řady jasných barev. Můžete také exportovat svůj výtvor v různých formátech souborů, takže jej lze použít jakýmkoli způsobem, od tištěných dokumentů po skupinové prezentace a webové stránky.

Integrita

Napsali jste někdy telefonní číslo navíc? Nebo jste omylem přesunuli desetinnou čárku na nesprávnou pozici? Tabulky zabraňují těmto typografickým chybám použitím integrity dat. Z nejjednoduššího hlediska můžete určit formát buňky tak, aby se všechny položky zobrazovaly konzistentně. Pro zajištění integrity ve složitějších případech můžete použít makro. Jeho integrovaný programovací jazyk může představovat pomocníky, formuláře a možnosti usnadňující zadávání dat. Makro může automaticky odmítnout nebo opravit položky, kromě jejich zařazení do správných kategorií.

Pravopis

Grafika dělá numerické informace něčím srozumitelným jejich grafickým zobrazením. Před vytvořením se spoléhali na nástroje pro kreslení, které dokázaly přibližovat pouze skutečné hodnoty. V tabulce musíte jednoduše vybrat čísla, která chcete zahrnout, a vybrat typ grafu. Program automaticky vytvoří obraz pomocí přesných hodnot. Kromě toho můžete snadno změnit možnosti, jako je písmo a barva, které transformují tvorbu grafů nudné manipulace s čísly na příjemné cvičení v umění personalizace.

Zabezpečení

Tabulka může zajistit ochranu důvěrných dat před zvědavýma očima vyžadováním uživatelského jména a hesla pro zobrazení řádku. Můžete skrýt jednotlivé buňky, například buňky, které vykazují velkoobchodní cenu, v závislosti na tom, kdo je uživatel, jako jsou zákazníci. Můžete také blokovat čísla a vzorce tak, aby nemohly být náhodně smazány během zadávání dat.

Zajímavé Články